top of page
Dental x-ray

Zalecenia po leczeniu kanałowym

  • Po wypełnieniu kanałów korzeniowych na stałe konieczna jest prawidłowa odbudowa korony zęba, w przypadków zębów zniszczonych wiąże się to z wykonaniem uzupełnień protetycznych (wkład koronowo-korzeniowy i korona)

  • Warunkiem powodzenia leczenia endodontycznego jest przestrzeganie przez pacjenta rygoru nie przerywania cyklu wizyt pośrednich oraz zakończenie leczenia właściwą odbudową korony zęba

  • Pacjent jest zobowiązany do wykonania zleconych badań dodatkowych, w tym badań radiologicznych (RTG)

  • Pacjent jest zobowiązany do wizyt kontrolnych (włącznie z kontrolą RTG leczonego zęba) po zakończonym leczeniu przez okres 4lat w terminach zaleconych przez lekarza

  • Pacjent jest zobowiązany poinformować lekarza przed przystąpieniem do leczenia o stanie swojego zdrowia

  • W trakcie leczenia endodontycznego mogą wystąpić objawy bólowe wymagające stosowania leków przeciwbólowych

  • Może dochodzić do zaostrzenia objawów stanu zapalnego z pojawieniem się obrzęku, utworzeniem ropni, przetoki, podwyższonej ciepłoty ciała, co wiąże się z koniecznością zastosowania leków przeciwzapalnych, antybiotyku lub interwencją chirurgiczną

Zalecenia po ENDODONCJI: Service
bottom of page