Image by Peter Kasprzyk

IMPLANTOLOGIA

Od ponad 30 lat implantologia pomaga milionom ludzi odzyskiwać utracone zęby oraz przywraca im naturalny wygląd.

Wiele zmian nastąpiło od roku 1960 – czasu, gdy wszczepiono pierwsze implanty, gdy leczenie implantologiczne nie zawsze było prowadzone z pełnym przekonaniem o powodzeniu terapii.

Obecnie, dzięki rewolucyjnej technologii – Nanotechnologii – firma BIOMET 3i opracowała implant NanoTite™, który pomoże Państwu odzyskać Własny naturalny uśmiech, i to bez względu na to, jak trudne czy skomplikowane będzie leczenie.

3i to system bez ograniczeń. Wieloletnie badania kliniczne dowiodły, że dzięki unikatowej powierzchni NanoTite™ implanty BIOMET 3i mogą być stosowane w grupie podwyższonego ryzyka z zachowaniem ponad 98,5 % powodzeń.

Grupa ta obejmuje między innymi:

 

  • palaczy

  • osoby z chorobami przyzębia

  • pacjentów z kością 3. i 4. klasy

  • osoby z ustabilizowaną cukrzycą

Czyli tych wszystkich, którzy dotąd nie kwalifikowali się do leczenia implantologicznego.

WSZCZEPIENIE IMPLANTU

  • zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym 

  • decyzję o wszczepieniu implantów lekarz podejmuje dopiero podczas zabiegu chirurgicznego, po odsłonięciu kości wyrostka zębodołowego. Kość może mieć niekorzystną budowę dla wszczepienia implantu, co nie zawsze można stwierdzić na podstawie badania RTG.

  • istnieje możliwość wystąpienia powikłań ( w trakcie lub po zabiegu), takich jak: obrzęk, krwawienie, stany zapalne,  utrudnione gojenie się rany operacyjnej i w konsekwencji odsłonięcie wszczepu śródkostnego.

  • w przypadku niedostatecznego, domowego utrzymywania higieny jamy ustnej może dojść do stanu zapalnego tkanek wokół implantu, w szczególności do stanu zapalnego kości i w konsekwencji konieczności jego usunięcia.

 
Implantologia
Obejrzyj Teraz