top of page
Pierwsza wizyta

PIERWSZA WIZYTA

Pierwsza wizyta ma na celu zapoznanie się lekarza z oczekiwaniami pacjenta i określeniu jego indywidualnych preferencji. Po dokonaniu przeglądu jamy ustnej lekarz informuje o różnych możliwościach i sposobach leczenia zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz proponuje najbardziej optymalne rozwiązania.
Na kolejnej wizycie, po dokładnej analizie odpowiednich zdjęć rentgenowskich, skanów modeli zębów i w razie konieczności fotografii twarzy i analizy uśmiechu, ustalony zostaje szczegółowy plan leczenia.

PIERWSZA WIZYTA: Nasze usługi
bottom of page