top of page
Image by Quang Tri NGUYEN

Zalecenia w trakcie i  po leczeniu ortodontycznym

Należy pamiętać, że sukces leczenia ortodontycznego zależy w znacznym stopniu od pacjenta, który musi ściśle współpracować z lekarzem prowadzącym leczenie i bezwzględnie wypełniać zalecenia. Ortodonta odpowiedzialny za leczenie nie może odpowiadać za niezgodne z zaleceniami postępowanie pacjenta i wynikające z tego komplikacje.


HIGIENA JAMY USTNEJ

Naklejone elementy aparatu ortodontycznego są miejscem zwiększonej retencji płytki nazębnej i resztek pokarmowych.

Z tego względu podczas leczenia ortodontycznego należy dokładnie myć zęby pastą po każdym posiłku i używać płynu do płukania jamy ustnej. Należy stosować środki dostępne na rynku, zawierające fluor (chyba, że lekarz zaleci inaczej).

W przypadku niezastosowania się do powyższego zalecenia dla zachowania zdrowych zębów i lekarz może zdecydować

o konieczności zdjęcia aparatu.

PRZESTRZEGANIE HARMONOGRAMU WIZYT

Wizyty ortodontyczne odbywają się w zależności od rodzaju aparatu co 4-8 tygodni. Nie zgłaszanie się na wizyty powoduje przedłużenie leczenia i zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań. W przypadku uszkodzenia aparatu konieczne są dodatkowe wizyty w celu usunięcia usterki i zabezpieczenia prawidłowego działania aparatu.

CZYNNY UDZIAŁ W PROCESIE LECZENIA

Niektóre procedury leczenia aparatem stałym wymagają aktywnego uczestnictwa pacjenta w procesie leczenia. Dotyczy to konieczności codziennego noszenia wyciągów międzyszczękowych, wyciągów zewnątrzustnych i aparatów retencyjnych. Brak zaangażowania i systematyczności ze strony pacjenta spowoduje zahamowanie postępów leczenia. Konieczne jest też zgłoszenie na bieżąco swoich spostrzeżeń, dyskomfortu i niepokoju dotyczącego leczenia. Dobra komunikacja pacjent-lekarz zwiększa Twoje bezpieczeństwo.

WZMOŻONA OSTROŻNOŚĆ

Aparat jest z założenia tymczasowo naklejone na zęby pacjenta, gdyż istnieje konieczność jego bezpiecznego zdjęcia po zakończeniu aktywnego leczenia. Z tego powodu jest on narażony na uszkodzenia w przypadku braku ostrożności ze strony pacjenta. Najważniejsze jest uważne spożywanie twardych pokarmów. Nóż i widelec jest najlepszym przyjacielem pacjenta

w trakcie leczenia. Twarde pokarmy należy pokroić na małe kawałki tak aby nie odgryzać ich przednimi zębami. Nie należy też manipulować przy aparacie, np. długopisem, ołówkiem lub palcem. Stan po leczeniu jest wypadkową zbiorowego wysiłku ortodonty, personelu gabinetu ale również pacjentów i ich rodziców. Piękny uśmiech i zdrowie zębów zależą również od pacjenta.

SZYNA RETENCYJNA GÓRNA I DOLNA

Szyna retencyjna jest to półprzeźroczysta płytka, idealnie przylegająca do zębów, którą zakładamy na noc po  zakończeniu aktywnej części leczenia ortodontycznego. Ma to na celu utrzymanie efektów leczenia, zatrzymanie "wędrówki" zębów, które dążą do położenia sprzed założenia aparatu na zęby. Czyścimy  ją pod bieżącą, ciepłą wodą (zbyt gorąca woda może zniekształcić i zniszczyć aparat). Dozwolone jest również stosowanie tabletek do czyszczenia protez lub roztworu wody 

z wodą utlenioną. Zakładanie szyny retencyjnej na noc jest istotnym elementem utrzymania efektów leczenia ortodontycznego.

APARAT RETENCYJNY

Jest to tytanowy drucik przyklejony od strony językowej od kła do kła materiałem światło utwardzalnym. Warunkiem prawidłowej retencji jest idealne przyleganie aparatu do zębów, zatem należy zwracać uwagę na ewentualne odklejenie się aparatu i niezwłoczne przyklejenie go ponownie, zwłaszcza w pierwszych latach retencji. W związku z utrudnioną higieną tego miejsca zalecane jest systematyczne, profesjonalne usuwanie kamienia i osadów metodą ultradźwiękową.

Zalecenia po ORTODONCJA: Usługi
bottom of page