top of page
cennik%20PSE%202021p-1_edited.jpg
CENNIK: Obraz

CENNIK

PROTETYKA

 

Korona pełnoceramiczna PROCERA - 2000

Korona pełnoceramiczna CYRKON..............................................................................................................2000

Korona porcelanowa wypalana na złocie................................................................................................2500

Korona porcelanowa wypalana na stopach matali nieszlachetnych....................................1200

Licówka porcelanowa............................................................................................................................................2000

Proteza całkowita.....................................................................................................................................................2500

Proteza częściowo osiadająca..........................................................................................................................2000

Proteza szkieletowa.................................................................................................................................................3000

Most zastępczy akrylowy na czas wykonywania pracy protetycznej.....................................100zł za 1 punkt

 

 

ORTODONCJA

 

Aparat stały - EMPOWER 2 całość leczenia..........................................................................................8500 / 9000-4000

Aparat stały estetyczny(ceramiczny) EMPOWER C - całość leczenia..................................10500 / 11000-5000

Aparaty retencyjne po zakończeniu leczenia ortodontycznego………….....................….....….1200

Aparat retencyjny po 3 latach.........................................................................................................................300

Konsultacja ortodontyczna...............................................................................................................................150

Wizyty kontrolne......................................................................................................................................................0

 

 

IMPLANTOLOGIA

 

Implant  BIOMET 3i z nadbudową na metalu....................................................................................6000

Implant  BIOMET 3i z nadbudową na złocie…………………………………………….……………...…………….6500

 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

 

Wypełnienie zęba.................................................................................................................................................200 / 300

Odbudowa zęba na wkładzie tytanowym...........................................................................................500

Wkład koronowo-korzeniowy………………………………………………………………………………..…….……………..350

Nakład kompozytowy........................................................................................................................................400-500

Wkład ceramiczny  (wypełnienie zęba o trwałości 25lat) .........................................................1500

Leczenie kanałowe...............................................................................................................................................500-2000

Usunięcie zęba  bez separacji  / z separacją ......................................................................................200 / 300

Usunięcie 8-ki..........................................................................................................................................................300-500

Szycie zębodołu......................................................................................................................................................50

Resekcja.......................................................................................................................................................................500

Impregnacja.............................................................................................................................................................50

Lakowanie poszerzone zębów.....................................................................................................................150

Lakowanie zęba.....................................................................................................................................................100

Wizyta adaptacyjna dla dzieci.....................................................................................................................100

Leczenie zębów mlecznych...........................................................................................................................150

Wybielanie  zębów...............................................................................................................................................1000-1500

Higiena (skaling, piaskowanie, fluoryzacja)........................................................................................220

Higiena w ramach podtrzymania warunków gwarancji/stały pacjent............................170

Higiena + odświeżanie koloru ………………………….....……………………….……………………...………..…………..300

Higiena + odświeżanie koloru/stały pacjent……………………………………………………...…..…….…..…..250

Konsultacja...............................................................................................................................................................200

Opatrunek zębodołu………………………………………………………………………………………………..…..……..………….50

 

 

RTG

 

Pantomogram......................................................................................................................................................60

Cefalogram.............................................................................................................................................................60

RTG głowy P-A, A-P (zatoki czołowe, przynosowe)......................................................................60

Stawy skroniowo-żuchwowe (zdjęcie czynnościowe)...............................................................80

 

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bezpłatnie

Do każdego zabiegu bezpłatne znieczulenie

- 2021r. -

CENNIK: Najnowsze wiadomości
bottom of page