top of page
Image by Peter Kasprzyk

Zalecenia po zabiegu implantologicznym

​Istnieje wiele czynników decydujących o powodzeniu wszczepienia implantów zębowych.

Do tych, na które pacjent ma wpływ należą przede wszystkim:

  • Zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu przez co najmniej 10 dni po zabiegu

  • Konieczność przyjmowania przez  pacjenta przepisanego antybiotyku

  • Konieczności płukania jamy ustnej 0,1-0,2% roztworem chlorheksydyny przez 7-14 dni po zabiegu

  • Obecność na wizytach kontrolnych, na które  pacjent musi się zgłaszać w wyznaczonych przez lekarza terminach

  • Konieczność ścisłego  przestrzegania zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej

Zalecenia po IMPLANTOLOGIA: Service
bottom of page